bod_1

Hra pro 2-25 hráčů rozvíjí fantazii, paměť i vypravěčské schopnosti. Pro jednotlivce možná i ve variantě “solitaire”.

 • Na stůl vyložte čtveřici karet obrázkem nahoru.
 • První hráč zapojí svou fantazii, řekne příběh a karty zakryje.
 • Druhý hráč musí příběh převyprávět, sejmout z balíčku další 4 karty, zapojit fantazii a navázat svou částí příběhu, aby vyprávění mohlo pokračovat, pak karty opět zakryje.
 • Třetí hráč již musí převyprávět 2 předchozí části a přidat s pomocí nových čtyřech karet část svou.
 • A tak hra pokračuje dál a dál a dál…

Tip pro pokročilejší trénink paměti: protože si budete postupně díky opakovanému hraní lépe pamatovat čísla, které jednotlivé obrázky představují, můžete na konci hry napsat zpaměti číselný kód složený ze čtveřic obrázkových čísel na kartách, jak šla od počátku po sobě.

Tip pro trénink jazyků: čeština je krásná řeč, ale když se zrovna se spoluhráči chcete zlepšovat v jazyce cizím, proč nezkusit pomocí našich karet vyprávět příběh třeba anglicky?

bod_2

Hra pro 2-8 hráčů, která rozvíjí postřeh, umění taktiky a zejména matematické schopnosti. Se stopkami s ní můžete potrénovat i sami sebe ve variantě “solitaire”.

 • Cílem hry je získat co nejvíce karet, přičemž každá karta má hodnotu 1 bod.
 • Na začátku hry obdrží každý hráč 6 karet.
 • Černé karty (kde jsou symboly barevnou či bílou linkou na černém pozadí) jsou záporné, mají tak schopnost odečítat. Barevné karty (kde jsou symboly černou linkou na bílém, žlutém, zeleném, modrém či červeném pozadí) jsou kladné, tedy přičítají.
 • Na začátku každého kola jeden hráč sejme vrchní karta z balíčku. O tuto kartu se hraje. Všichni hráči se snaží dorovnat tuto otočenou kartu na hodnotu nula, pomocí karet, které mají v ruce.
 • Dorovnat otočenou kartu na stole na nulu lze přičítáním kladných a záporných karet. Hráč, který jako první dorovná otočenou kartu na nulu, získává tuto kartu a všechny karty, které pro dorovnání použil. Tedy čím více karet pro dorovnání použijte, tím více bodů získáte. Příklad: když na kartu “+7” místo “-7” hodíte karty “+2” a “-9”, získáváte o 1 kartu víc.
 • Karty s hodnotou nula lze bez omezení přidávat k ostatním dorovnávacím kartám
 • Pokud žádný hráč nedokáže dorovnat na nulu, na otočenou kartu se položí nová svrchní karta z balíčku. Původní otočená karta sice již není vidět, ale “zvyšují se sázky”. Kartu získává ten, kdo ukořistí další “pakl”.
 • Zvláštní pravidlo: na otočenou kartu s hodnotou nula není nutno nic přidávat, stačí mít rychlý postřeh a jako první na ni položit svou dlaň. Pokud budete rychlejší než soupeřova dlaň, můžete zkusit přiložit karty s celkovým součtem nula, to platí stejně jako u jiných čísel.
 • Na konci každého kola si hráč, který získal “pakl”, dolízává do počtu 6 karet.
 • Kdo se splete v počítání a přiloží na kartu nesouhlasící číselné hodnoty, jedno kolo stojí.
 • Nehodí se hráči karty v ruce? Místo tahu si lze vyměnit všechny karty v ruce.
 • Hra končí, když v lízacím balíčku dojdou karty.

Tip pro pokročilejší trénink matematiky: pro dorovnání číselné hodnoty lze používat i násobení, dělení, mocniny, odmocniny a závorkování.

bod_3

Hra pro 2- 8 hráčů rozvíjející kreativitu, jakož i vybavování a popis reálií z oblasti literatury, umění, historie i dalších předmětů. Trénovat svou tvořivost může i jednotlivec ve variantě “solitaire”.

 • Cílem hry je získat co nejvíce karet. Každá karta má hodnotu 1 bod
 • Na začátku hry obdrží každý hráč 6 karet.
 • Na počátku každého kola jeden hráč sejme 2 svrchní karty z balíčku.
 • Každý hráč se snaží jako první vytvořit smysluplnou trojici, kterou lze označit/pojmenovat souhrnným zažitým termínem či souslovím (jako je např. Pražský hrad, Pipi dlouhá punčocha, lesní zvířata, zoo, oblečení, drogerie, karlovarské oplatky, film Trosečník a další).

Příklady:

ostrov”+”dům” +”hřeben” = film Trosečník – Tom Hanks se dostal nakonec domů a mohl se konečně učesat

pes”, “kočka”, “dům” = zvířecí útulek

slon”, “kůň”, “koruna” = Hannibal (kůň jako symbol vojenského tažení, slon jako zvíře,které Hannibalovi pomohlo překonat Alpy, koruna jako symbol vladaře)

 • Trojici hráč vytvoří tak, že dvěma kartám na stole přiloží jednu z karet, které má v ruce.
 • Vítěz si bere všechny 3 karty, z nichž utvořil trojici.
 • Zjevně neexistuje jediné správné řešení, hráči si musí před ostatními obhájit, že daná trojice je smysluplná a že pojmenování je přiměřeně výstižné.
 • V každé hře může dané sousloví zaznít pouze jednou. Příklad: pokud někdo určitou trojici karet, např. medvěd, lev a slon pojmenuje jako “zoo”, v dané hře již nikdo nesmí použit výraz zoo/zoologická zahrada.
 • Jestliže je karta vhozena ve stejný čas několika hráči, vyhrává nejlepší označení.
 • Hra končí, když v lízacím balíčku dojdou karty.


NOVÉ HRY S FANTASTICKÝMI KARTAMI (16.12.2015)

A) Pro ty, kdo vidí karty poprvé

Čísloschovka

Najděte schované číslo (nejdříve na kartách z bílé krabičky a pak na kartách z černé krabičky).


B) Postřehové hry s kartami z malé bílé krabičky

Karty se zbaví vždy ten, kdo najde správné řešení jako první.


Dublér

Odhoďte co nejrychleji kartu se stejným obrázkem, jako je na otočené kartě (ať jste první), a zbavte se karet. Dávejte obrázek na obrázek, ať už je na kartě uprostřed nebo u kraje. Po každém kole otočte novou kartu.


Dublér+

Odhoďte karty se stejným součtem jako je číslo na otočené kartě, a zbavte se karet.


Dublér++

Vytvořte příklad, jehož výsledkem je stejné číslo jako na otočené kartě. Můžete použít sčítání, odčítání, násobení, dělení. Například na žlutého trojkového klokana odhoďte libovolnou osmičku a pětku. [(8 – 5) = 3]


C) Postřehová hra s kartami z obou balíčků

Dublér+++

Karty z černého balíčku jsou záporné.

Vytvořte příklad, jehož výsledkem je číslo na otočené kartě. Můžete použít sčítání, odčítání, násobení, dělení. Například na žlutého trojkového klokana z bílého balíčku odhoďte jedničku z nočního balíčku osmičku a čtyřku z denního balíčku. [(-1 + 4) = 3]


D) Nová hra pro vypravěče

Vyprávěcí domino se všemi symboly na kartách

Vykládejte karty jednu po druhé, napojujte je na sebe přes malé symboly u hran karet a vyprávějte příběh. Jako s vyprávěcími kostkami. Do „vyprávěcího hada“ zapojte velké obrázky uprostřed i ty malé na krajích.


E) Nové společenské hry pro milovníky argumentace

Parťáci

Hraje se jako Dublér. Ovšem zbavit se karet můžete libovolným způsobem. Na otočenou kartu dejte jednu svou (odůvodnit to můžete ledajak – barva, číslo, co ty dvě karty spojuje, co ty dvě karty znamenají dohromady, …). Ale svou volbu je třeba si náležitě obhájit.

Např. hrad + koruna = panovník. Anebo třeba kočka + lev = kočkovité šelmy.

 

Parťáci+

Hraje se jako Parťáci. Ovšem najednou můžete odložit libovolný počet karet.

Příklad první: kůň + brýle + hrad + tužka + vlak = Masaryk.

Příklad druhý: 2, 4, 6, 8 = sudá čísla.

Libovolná červená karta + libovolná žlutá karta + krátké kalhoty + tričko = fotbal.

 

Kreativní domino

Vznikne zkřížením domina a parťáků. Přikládáte k sobě karty, jako by to byly kostky domina, a pojmenováváte dvojice symbolů, které se ocitnou vedle sebe.

 

Kreativní domino+

Můžete k sobě přikládat i trojice symbolů (dolní hrana jedné karty k horní hraně druhé karty) anebo i čtveřice symbolů (dvě horní hrany karet k sobě).

 

Výzva aneb „O co, že to není …?”

Rozdělte se na dva týmy. Vyberte druhému týmu 5 karet a vymyslete pro ně výzvu „O co, že to není …?”

Příklad první: Na kartách je kůň, les, parfém, činka, bota. → O co, že to není Popelka?

Kůň, les a bota jsou evidentně indicie, které navádějí k Popelce. A parfém též, protože symbolizuje ples. A činka? I činku lze obhájit: vzpěrači dělají věci hodně „na sílu“ a macešiny sestry se snažily přesně takto napasovat své nohy do střevíčku. Tedy je to Popelka!

Příklad druhý: Na kartách je kůň, les, telefon, tužka, bota. → O co, že to není Dostojevskij?

Kůň (hlavní dopravní prostředek v carském Rusku), les (Rusko je lesnatá země), bota (statusový symbol pro Petrohrad v 19. století, o kterém Dostojevskij psal), telefon lze v 21. století vnímat jako nástroj pro vyrovnávání se s obtížnými situacemi (Zločin a trest). A tužka jako symbol spisovatele, ale též školy: „kdo chce vidět Idiota, ať se dostaví do ředitelny“ (hláška z filmu Obecná škola).


F) Nové hry pro milovníky logických hlavolamů

Lze hrát ve verzi pro jednoho hráče i soutěžně. V soutěžní variantě lze rozdat všem hráčům stejné karty, anebo různé (rozdat karty náhodně).

 

Přesná trefa

Karty stejného druhu (např. dvě modré z bílé krabičky) můžete k sobě „slepovat” a vytvářet tak víceciferná čísla. Karty z černé krabičky jsou záporné.

Z balíčku si vezměte 5 karet. Vylosujte si jednu kartu a vytvořte příklad, abyste použili všechny své karty. Můžete použít sčítání, odčítání, násobení a dělení.

 

Přesná trefa+

Vezměte si 7 karet a vylosujte si 2 karty, tedy 2-ciferné číslo, ke kterému máte dospět.

 

Přesná trefa++

Vezměte si 10 karet a vylosujte si 3-ciferné číslo.

 

Přesná trefa+++

Vezměte si 12 karet a vylosujte si 4-ciferné číslo.

 

Tolikrát jsi člověkem

Vezměte si 5 karet a vylosujte si číslo. Vymyslete co nejvíce způsobů, jak se za podmínky, že použijete každou kartu právě jednou, dostanete k vylosovanému číslu. Nastavte si budík a hrajte.